Pressemeddelelse

Dansk Aktionærforenings holdning til de manglende udbyttebetalinger

Billede
En del selskaber, her i blandt de fleste danske banker, har i år valgt at aflyse planlagte udbytter og tilbagekøbsprogrammer. Vi er blevet spurgt om, hvad de private investorers holdning er til dette, og hvad vi som private aktionærer synes om, at statens seneste store krisepakke også indeholder et krav om udbyttestop til de selskaber, der vælger at takke ja til at modtage krisestøtte?
Billede

Af
Mikael Bak

Direktør i Dansk Aktionærforening

Det er klart, at vi som investorer umiddelbart helst havde set, at udbytterne kom til udbetaling. Men Danmark står som bekendt - ligesom resten af verden - i en meget vanskelig situation, hvor de fleste selskaber har meget svært ved at lægge planer for fremtiden.

Som investorer har vi en fælles interesse i, at de selskaber, vi har investeret i, kommer bedst muligt gennem krisen sammen det omliggende samfund. Og set i dette lys er det fornuftigt, at selskaberne viser en forsvarlig udbyttepolitik og sikrer sig, at de har tilstrækkelig likviditet til en usikker fremtid. Vi hæfter os ved, at de penge, der ikke udbetales i år, kan komme til udbetaling næste år - hvis udviklingen er positiv.

Samtidig lægger vi vægt på, at de virksomheder, der selv vælger at takke ja til at modtage egentlig statsstøtte selv har muligheden for at vurdere, om et udbytteforbud for dette regnskabsår er en fornuftig pris at betale for at modtage støtten.

Som aktionærer er vi en del af aktionærdemokratiet, og i denne kritiske situation må det anses for positivt, at nødlidende børsnoterede virksomheder kan få hjælp. I den sammenhæng kan det være et acceptabelt vilkår at kræve, at selskaberne konsolideres efter krisen, og eventuelle udbytter venter et år. Dette vil alt andet lige også afspejle sig i selskabernes kursudvikling, så længe der skabes ro til at genskabe en sund økonomi.

Samlet set bakker vi derfor fra Dansk Aktionærforening op om, at de børsnoterede selskaber viser ansvar med deres udbyttepolitik i denne svære tid.