Perspektiv

Varmer op til udbyttefest efter bedste halvår længe

Billede
Det er de færreste banker, som endnu ikke har opjusteret eller positivt præciseret deres indtjeningsforventninger i 2021. Økonom finder seks grunde til, at bankerne oplever det bedste halvår længe.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

Indtjeningen i bankerne blomstrer, og vi skal mange år tilbage for at finde noget tilsvarende, påpeger investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen.

Noget af opblomstringen er dog forbigående, noterer han, herunder det nuværende ejendomsboom samt den ekstraordinære handelsaktivitet på bolig- og aktiemarkedet. Andre årsager, vurderer han, er mere strukturelle, nemlig færre eller ingen væsentlige tab på kunderne samt lavere omkostninger til personale.

Udbyttefest på vej
Mens det ikke ligefrem har været fantastisk at være bankaktionær i de seneste 10 år, tegner 2021 derfor til at blive det bedste for bankerne i mange år.

”Snarere har investeringspengene været på 'tålt ophold'. Bankerne fik i 2020 pålagt at være forsigtige med udbyttebetaling på grund af den lave og dårlige indtjeningssigtbarhed. Kombinationen af stigende overskud og meget stor finansiel polstring fra manglende udlodning i 2020, bør give udbytte- og aktietilbagekøbsfest næste år,” skriver Per Hansen i en kommentar om de danske banker.

Her kan du læse Per Hansens seks årsager til, at det går godt for bankerne lige nu:

Bliv medlem for kun 595;- årligt

Du får:

 • Vores digitale arkiv
 • 9 x Magasinet Aktionæren med post
 • Lokale arrangementer & events
 • Rabat på handel med aktier
 • Gratis hotline - kun for medlemmer
 • Rabat på kurser
 • Forbrugervejledning
 • Stærke medlemsrabatter
Læs mere Icon
 1. Ved indgangen til 2021 håbede de fleste, at man kunne se en ende på Covid-19. Samtidig var netop tiden under og ikke mindst efter Covid-19 forbundet med stor usikkerhed. Den naturlige konsekvens af det var en forsigtig forventningsstyring. Udgangspunktet var taknemmeligt.
   
 2. Især 1. kvartal har været præget af en meget stor værdipapiraktivitet. Det giver øgede handelsindtægter. I 2. kvartal har udviklingen på de finansielle markeder været en anelse mere afdæmpet, men andre indtægtskilder tager over.
   
 3. Bankerne og realkreditsektoren nyder godt af det rødglødende boligmarked. Både i form af stigende gebyrindtægter, men også fordi markant stigende salgspriser forplanter sig i forøgede fremtidige bidragsindtægter. Det giver både i pose og i sæk. Det skaber indtjening her og nu og bygger en ”indtjeningsbeholdning” de kommende år.
   
 4. Hjælpepakkerne har hjulpet dele af dansk erhvervsliv. Jo bedre og bredere finansielt sikkerhedsnet, som staten spænder ud, jo mindre tab som følge af corona ender hos bankerne.
   
 5. Dansk økonomi er meget andet end den kriseramte hotel-, restaurant- og turisme industri, selv om den negative udvikling absolut kan mærkes. Mere end 50 procent af det danske bruttonationalprodukt kommer fra eksport, som har det godt; heraf udgør life science industrien en meget betydelig del. Life science har om ikke været upåvirket af Covid-19, så er den blevet mindre påvirket end økonomien generelt.
   
 6. De seneste år har faldende renter haft en fortsat negativ effekt på bankernes rentemarginal. Bankerne er kommet sent i gang, men nu ser det ud til, at digitalisering og automatisering sænker omkostningerne. Presset på rentemarginalen er ikke aftaget, men bliver modsvaret af faldende omkostninger.