Perspektiv

Økonom: Gode nyheder for bankinvestorer

Billede
Rentescenarie er måske ved at være intakt igen, skriver Per Hansen i denne klumme, hvor han gennemgår banksektoren punkt for punkt.
Billede

Af
Per Hansen

Investeringsøkonom, Nordnet

De danske bankaktier startede året som ”torden og lynild”, frit efter kaptajn Haddock i Tintin, men kom siden meget hurtigt ned på jorden igen. De seneste dage er nedturen igen vendt til optur og ECB udmelding giver muligheder for mere.

 1. Danske bankaktier startede året med større stigninger
 2. Det skete i en periode, hvor der generelt var usikkerhed og kursfald for C25 indekset
 3. Forrest i opturen lå Jyske Bank, men der var også pæne stigninger til bl.a. Sydbank og Danske Bank. Udviklingen fremgår af nedenstående figur 1, hvor de 3 bankaktier er sammenlignet med udviklingen i C25.
 4. Bag opturen lå flere forhold. 1) Fortsættelse af 2021 stigninger. 2) Forventninger om at lave/ingen tab ville fortsætte. 3) Høj BNP vækst 4) Faldende omkostninger. 5) Forventninger om stigende renter, som ville være positivt for udviklingen i rentemarginalen og nettorenteindtægterne
 5. Så kom Ruslands aggression i Ukraine, som blæste stigningerne væk, og sendte alle aktier, især bankaktierne ned.
 6. Det er ikke så mærkeligt. Kombinationen af en usikkerhedsfaktor, som ville sænke vækstforventningerne og gøre rentestigninger mindre sandsynlige, var/er ikke gode nyheder for bankerne
 7. Torsdagens udmelding fra ECB om udviklingen i den forventede pengepolitik var lidt mere høgeagtig end forventet, men ikke meget mere, som nogen efter min mening lidt har fejlfortolket
 8. Euroen blev svækket over for USD, og det ville næppe være sket, hvis investorerne havde opfattet udmeldingen som meget høgeagtig
 9. Konkret forventer ECB, at krigen i Ukraine blot vil koste 0,5 % på væksten i år, og derfor planlægger ECB at udfase obligationsopkøbsprogrammet i 3. kvartal og hæve renten senere
 10. Den vækstprognose må bygge på en antagelse om at 1) et underliggende stærkt momentum i økonomien 2) At der hurtigt kommer en fred i Ukraine 3) at gas- og oliepriser hurtigt falder igen
 11. ECB tilføjer, at i et risikoscenarie, kan det koste 1,4 % point på væksten, at der er krig i Ukraine

Rentescenarie måske igen intakt
For bankinvestorerne er det gode nyheder. Renterne er måske ikke helt så meget på vej op, som nogen havde regnet med for blot uger siden, men pilen peger stadig op. Samtidig håber investorerne, at de øvrige forudsætninger, jævnfør 5) ovenfor stadig overvejende er intakte. Derfor er bankaktierne igen begyndt at stige. Hvis krigen i Ukraine forhåbentlig slutter snart med et godt udfald, kan det forstærke investorernes opfattelse af, at scenariet igen kan være intakt.