Perspektiv

Er du klar til CSRD?

Billede
Billede

Af
Steen Bech Andersen

Journalist og redaktør på Aktionæren

Har du svært ved at finde rundt i forkortelser og bogstavkombinationer? Så er du ikke alene. Og det bliver ikke bedre.

Fra 2024 vil en ny EU-forordning gradvist komme til at omfatte alle europæiske virksomheder, så du kan lige så godt vænne dig til at sige ”CSRD”, som står for ”Corporate Sustainability Reporting Directive” eller på dansk: Forordning om rapportering af virksomheders bæredygtighed.

Formålet er sådan set godt nok. Det handler om at skabe et ensartet grundlag for vurdering af virksomheders indsats og resultater med hensyn til klima, miljø, sociale forhold og selskabsledelse, bedre kendt under paraplybetegnelsen ESG. Som situationen er i dag, er der så store afvigelser i ESG-scorerne fra ellers seriøse analysefirmaer, at det ofte er svært at konkludere noget meningsfuldt.

For virksomhederne venter et bureaukratisk helvede. Der skal måles på over 1100 parametre og leves op til krav om oplysning på 85 forskellige områder. Selv mindre virksomheder går ikke fri, i det omfang de er underleverandører til større virksomheder.

Set fra investorside er der risiko for, at ESG-forvirringen ikke bliver mindre, måske snarere tværtimod. Mængden af data bliver overvældende, og hvad skal man fokusere på som investor?

Og en ting er at måle, men hvis der ikke bliver fulgt op på målingerne og opstillet minimumskrav, er vi lige vidt.
Indtil videre er de eneste sikre vindere revisions- og konsulentfirmaerne.