Overallokeringsret

En regel ved børsintroduktion, hvorefter emissionsbankerne ved en kraftig efterspørgsel efter værdipapiret har ret til at udstede flere værdipapirer. Også kaldet green shoe.