OMXCB-indekset

OMXCB-indekset (tidl. KBX-indekset) blev introduceret på Københavns Fondsbørs den 2. juli 2001. Indekset er beregnet på baggrund af det såkaldte free float, hvilket vil sige, at selskabernes vægt i indekset er beregnet på markedsværdien af det antal aktier, der reelt er til rådighed for investorerne. Aktieposter ejet af fonde, staten, selskabets ledelse, samt majoritets- og krydsejerskaber indgår ikke. Indekset kan bruges til at måle sit afkast i forhold til markedsafkastet. 50-80 selskaber indgår i indekset, som revideres halvårligt.Læs mere


Tilbage til leksikon