MSCI

Forkortelsen for Morgan Stanley Capital International, som er et af de mest anvendte benchmark-indekser for aktiemarkedet.