Nyhed

Trods turbulens: Danske investorer fortsætter investeringerne

Billede
Sammenlignet med andre europæiske investorer har de danske fondsinvestorer været bemærkelsesværdigt upåvirkede af markedsuroen. Samme billede så man under corona-nedturen.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

Trods markedsuro i begyndelsen af 2022 fortsætter investorerne med at købe op i danske fonde, viser tal fra Finans Danmark.

Det tyder derfor på, at fondsinvestorerne forholder sig relativt roligt til den nuværende uro. Sammenlignet med andre europæiske investorer har de danske fondsinvestorer da også været bemærkelsesværdigt upåvirkede af markeds-uroen. Det samme billede så man under corona-nedturen i foråret 2020.

Med et nettokøb på knap 2,5 milliarder kroner kom der i april fortsat nye midler til danske detailfonde, der retter sig mod danske privatinvestorer.

Fortsætter investeringer trods turbulens
Dermed fortsætter de danske investorer med at investere til trods for den turbulente start på året. Størrelsen på opkøbene er dog mindre end i starten af året, og investorernes fokus er flyttet til mere sikre investeringer.

Samlet set er de danske fondsinvestorers adfærd dermed overraskende lidt påvirket af markedsuroen, vurderer Finans Danmark.

At de danske investorer ikke ryster på hænderne, bliver tydeligt, når deres adfærd sammenlignes med de europæiske investorer.

Reagerer anderledes end europæere som helhed
Nye beregninger fra Finans Danmark, der bygger på tal fra den europæiske samarbejdsorganisation for værdipapirfonde, EFAMA, viser, at danske investorer i perioden 1. januar 2020 – 28. februar 2022* har udvist stor stabilitet i deres investeringsadfærd sammenlignet med europæerne generelt.

Da coronakrisen brød ud i februar 2020, solgte de europæiske investorer markant mere ud end de danske investorer. Samlet blev der i marts 2020 solgt europæiske fonde for netto cirka 2.341 milliarder kroner, svarende til 2,9 procent af formuen i fondene ved månedens begyndelse.

Til sammenligning solgte investorer i danske fonde, der retter sig mod danske privatinvestorer, for netto knap 1 milliard kroner. Det svarer til 0,1 procent af formuen i fondene ved månedens begyndelse.

Men også tallene for begyndelsen af 2022 viser, at danske og europæiske investorer reagerer forskelligt på uroen. I hele perioden 1. januar 2020 – 28. februar 2022 har danske investorer netto investeret nye midler i danske detailfonde svarende til 18,6 procent af formuen per 1. januar 2020.

En ekstraordinær situation
Derimod har europæiske investorer netto købt for, hvad der svarer til 11,1 procent af formuen på samme tidspunkt.

”De danske investorers adfærd skal ses i lyset af en helt ekstraordinær situation. Først skabte Corona-pandemien massive og hurtige fald på de globale aktiemarkeder, hvorefter markederne med rekordfart rejste sig igen. Men opturen siden marts 2020 er nu blevet afløst af ny markedsuro i begyndelsen af 2022 på grund af inflations- og rentestigninger samt krigen i Ukraine, siger Kåre Valgreen, investeringschef i Finans Danmark, og fortsætter:

”Men trods uroen har de danske investorer i høj grad haft is i maven gennem hele perioden og har fortsat opkøbene, mens de europæiske investorer har været mere tilbageholdende”, siger investeringschefen.

Vigtigt at være langsigtet
Når man tager hensyn til kursudviklingen over perioden, herunder også de seneste korrektioner i aktiemarkederne, skønner han, at investorer i danske detailfonde har haft fordel af den stabilitet, som har karakteriseret deres investeringsadfærd.

”Det understreger vigtigheden af at investere langsigtet, og det er meget svært at time markedet. Markedet kommer ikke altid til at gå ens vej, men forbliver man investeret, kan man som investor nyde godt af de gevinster, som investering typisk giver på lang sigt,” siger han.

Billede

*I sammenligningen mellem danske fonde og europæiske fonde indgår der udelukkende såkaldte UCITS. En UCITS er en fond, der opfylder nogle fælles EU-regler og derfor må markedsføres i alle EU-lande. 89 procent af den danske detailformue ligger i UCITS-fonde.