Nyhed

Novo Nordisk gør Danmarks aktiemarked til et af Europas største

Remote video URL
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

Værdien af det danske aktiemarked er de sidste knap 10 år steget med cirka 189 procent. Det gør Danmarks aktiemarked til et af de største i Europa set i forhold til landets størrelse. Det skyldes især den stærke performance og fremgang, vi har set blandt de større danske virksomheder, ikke mindst Novo Nordisk. Det viser en ny analyse fra Finans Danmark.

I de sidste knap 10 år har det danske aktiemarked oplevet en markant stigning i værdien. Siden 2014 er den samlede værdi af aktiemarkedet steget fra 2.033 milliarder kroner til 5.874 milliarder kroner i dag. Det svarer til en vækst på ca. 3.841 milliarder kroner eller cirka 189 procent.

Det er gratis at tilmelde sig Dansk Aktionærforenings nyhedsbrev, hvor du får aktietips hver uge.

To tredjedele af væksten skyldes værdistigning blandt eksisterende virksomheder, og specielt hos de større danske virksomheder. Det gælder i særlig grad Novo Nordisk, hvis aktieværdi siden 2014 er vokset med næsten 20 procent per år. Det svarer til cirka 2.500 milliarder kroner eller cirka to tredjedele af den samlede udvikling i værdien af det danske aktiemarked over perioden.

Mindre stigning blandt mindre aktier

Til gengæld ses en betydelig mindre værdistigning blandt mid-, small- og mikro-cap virksomheder. Det skyldes ikke kun, at der er tale om små virksomheder, de har heller ikke performet nær så godt som de store. Nyudstedte aktier fra allerede børsnoterede virksomheder samt børsnoteringer af nye virksomheder har også bidraget til væksten – dog i langt mindre grad end værdistigningerne.

Når vi sammenligner med andre lande, har Danmark et stort aktiemarked set i forhold til landets størrelse (BNP). Faktisk er vi i dag højere rangeret end Sverige, der historisk er kendt for at have et stort og aktivt aktiemarked. Mens værdien af aktiemarkedet er 213 procent af BNP i Danmark, er det 168 procent i Sverige, 66 procent i Norge og 104 procent i Finland.

Læs også:
Storbank: "Novo Nordisk har en af de mest attraktive vækstudsigter i sektoren"

På en rangliste for hele Europa ligger Danmark således nummer to og er derfor sammen med Sverige absolut i top, hvilket de seneste års udvikling har bidraget til. Tilbage i 2014 var billedet et helt andet; her lå Danmark lavere end Sverige, hvor Sverige med 114 procent var på tredjepladsen og Danmark på fjerdepladsen med 101 procent.

Styrken ligger i de største selskaber

Danmarks styrke ligger ubetinget i markedet for store virksomheder, ikke mindst i kraft af Novo Nordisk, der i dag er Europas mest værdifulde aktieselskab. Men også DSV og Mærsk ligger inden for top-100. Til sammenligning har Norge, Sverige og Finland hver kun én virksomhed inden for Europas top-100, og de er alle væsentligt lavere placeret på listen på henholdsvis en 30., 42. og 79. plads.

Omvendt er det danske marked for mindre virksomheder forholdsvist svagt sammenlignet med vores nordiske nabolande – ikke mindst i forhold til Sverige, der er et foregangsland på specielt det område.

Læs også:
Se aktierne i den nye amerikanske udbytteportefølje

Ser vi på fordelingen af ejerskabet af og handel med aktier, har udlandet omtrent samme syn på det danske aktiemarked hvad angår styrker og svagheder: Hvor udenlandske investorer ejer knap tre fjerdedele af aktiekapitalen blandt Danmarks fem største virksomheder, ejer de kun små 20 procent af aktierne i de helt små virksomheder.

”De sidste 10 års markante stigning i værdien af vores aktiemarked bekræfter, at investorerne ser muligheder og stabilitet i de danske virksomheder. Det har styrket Danmark som spiller på de europæiske kapitalmarkeder”, siger Anders Schou, direktør for Kapital og Markedsregulering i Finans Danmark, og fortsætter:

”Det er tydeligt, at Danmarks styrke i europæisk sammenhæng ligger i de store virksomheder, hvoraf flere er blandt Europas mest værdifulde. Men analysen understreger fortsat behovet for at styrke markedet for de mindre virksomheder. Det kræver en bred indsats for at tiltrække investeringer, sikre at der er uhindret adgang for udenlandske investorer og mere generelt fortsætte arbejdet med at skabe et stærkt europæisk kapitalmarked.”

Herunder kan du se et klip fra Dansk Aktionærforenings senest tv-program på dk4, hvor storinvestor vurderer aktien i A.P. Møller - Mærsk.

Remote video URL