SPAC

Forkortelse af "Special Purpose Acquistion Company", et selskab uden aktivitet, der bliver børsnoteret med henblik på senere at erhverve en aktiv virksomhed. På den måde undgås en række oplysningskrav i forbindelse med noteringen.