Spin off

Spin off er udlevering af aktier i et datterselskab til moderselskabets aktionærer i forhold til deres aktiebeholdninger. Spin off kaldes også spaltning. Årsagen til en spin off er oftest, at moderselskabets strategi har ændret sig, så aktiviteterne i datterselskabet ikke passer godt ind i moderselskabets virksomhed.