Markedskommentar

Høgeagtig FED overraskede investorerne

Den amerikanske centralbank overraskede investorerne med at være ekstra pengepolitisk høgeagtig. Det var dog ikke den eneste overraskelse på en dag, hvor om ikke alt, så dog det meste blev ændret og i hvert fald er op til diskussion.
Billede

Af
Per Hansen

Investeringsøkonom, Nordnet

Federal Reserve hævede som ventet renten med 0,25 procent.

FED signalerede, at deres ”rentevejviser” peger på yderligere 6 renteforhøjelser a 0,25 procentpoint ved hvert af de resterende møder i den amerikanske centralbank i den resterende del af 2022.

For 2023 vil der komme yderligere tre renteforhøjelser, som bringer den samlede FED funds på 2,5 procent i løbet af 2023.

FED viste sig at være den rentehøg, som kan udmanøvrere alle renteduerne.

Federal Reserves udmelding var markant mere skarp, end selv de skarpeste havde regnet med. Ligeså overraskende udmeldingen var, ligeså overraskende var markedsreaktionen. Her er udvalgte observationer:

Markedsrenterne – 10-årige amerikanske renter steg kun moderat fra 2,15 før annonceringen til lidt mere umiddelbart efter. Det er en klar markedsreaktion: Investorerne tror Federal Reserve kører den amerikanske økonomi lige lugt ind i en recession ved at stramme alt for meget i en periode, hvor stigende priser på råvarer i sig selv har en strammende effekt.

Her fra morgenstunden ligger renten på den 10 årige amerikanske statsobligation tilmed lavere i 2,13 procent. Det er en meget markant kurvefladning.

Udviklingen i USD gik samme vej. Normalt ville man fornemme en styrket USD, men den amerikanske valuta er allerede blevet styrket meget i år. Renten styrer USD i dette tilfælde, og derfor falder USD moderat
Aktierne var den største overraskelse. De tordnede afsted og Nasdaq indekset, som mandag havde været i Bear market med et fald på 21,5 procent siden toppen den 19/11 2022, steg med i underkanten af 4. Her var det igen markedsrenterne som styrer udviklingen og ikke udviklingen i de forventede FED funds.

De kinesiske aktier eksploderede og steg med mellem 35-40 procent! For store selskabers aktier som JD.com, Alibaba og Bidu. Stigningen kommer efter de ekstreme fald de seneste uger, og fordi den kinesiske stat onsdag signalerede deres opbakning til økonomien og aktiemarkederne. Uanset: En helt helt vild udvikling.

Følger Danmark/Europa trop med store aktiestigninger?
Aktierne i Danmark/Europa vil formentlig stige markant fra åbningen i størrelsesorden 2% eller endda måske mere. Det vil være naturligt, hvis det er de rentefølsomme finansielle selskaber, som er med til at sætte tonen torsdag.

Når stigningen ikke bliver ligeså stor som i USA eller ikke bliver større trods alt efter de store Kina stigninger, skyldes det at Kina er lidt sin egen ”fest”. Udviklingen her skyldes ”interne kinesiske forhold”.
ECB er 6-9 måneder bagefter FED med hensyn til at stramme pengepolitikken, men der kommer stramninger.

ECB kommer formentlig ikke til at stramme tilnærmelsesvis ligeså meget som FED
I Europa er renterne meget lavere end USA. Stigende renter vil komme finansielle aktier til gode, som siden finanskrisen har oplevet lave og faldende renter, som nok har hjulpet aktiemarkederne generelt, men blot udhulet eksempelvis bankernes indtjening.