Markedskommentar

Aktienedtur: Er du klar til porteføljejusteringer?

Billede
Billede

Af
Per Hansen

Investeringsøkonom, Nordnet

Aktierne får sig en ordentlig tur i vridemaskinen, og det meste bliver kastet op i luften. Det kan meget vel være tid til den porteføljegennemgang, som de flest af os først laver, når der er aktieuro.

 • Aktier er noget som bevæger sig meget.
 • Denne uge har bevægelserne været ekstra store i forbindelse med den amerikanske centralbank FEDs renteannoncering
 • Torsdag blev onsdagens optur tabt og endda mere til
 • Investorerne er lidt eller noget på vej ud af aktier på grund af den oplevede risiko
 • ..og samtidig er der måske muligheder i obligationsmarkederne efter de seneste måneders større rentestigning
 • En investeringsbeholdning behøver ikke længere kun at bestå af aktier for at kunne levere et fornuftig afkast
 • TINA (There is no alternative) – til aktier – er et udtryk, som er udfordret.


Fra soloudbrud til grupetto
Rentestigningen har gjort det som andre faktorer ikke har været i stand til siden finanskrisen: At få investorerne ud af vækst- og tilbage til valueaktier. Når renten stiger bliver ”indtjeningen langt ude i fremtiden” noget mindre værd i nutidskroner.

Samtidig presser stigende renter likviditeten ud af aktierne og mange af de nye investorer, som kom til under Covid-19 nedlukning har fået et så markant risikomæssigt wake-up call, at de enten investerer mindre eller slet ikke længere.

Alt sammen betyder det noget for aktierne og ikke mindst for vækstaktierne. For en række af disse selskaber er investeringscasen enten markant ændret eller også i værste fald: Selskaberne skal vænne sig til en anden og ny virkelighed, som når en Tour De France rytter har været i udbrud længe og bliver indhentet af hovedfeltet. Nogle klarer at komme hjem med hovedfeltet, mens andre skal finde sig et nyt sted i grupettoen (bagtroppen).

Det er netop i en situation som den nuværende, mens usikkerheden er stor, at det kan være sværest, men også rigtigt, at se sin portefølje igennem:

 • Har nedtur på indeksniveau ændret din holdning til aktier
 • Har rentestigningerne gjort det mere legitimt at have flere obligationer i din portefølje?
 • Fylder aktier efter nedturen for lidt i din portefølje, og har du bevæget dig væk fra den investor du er?
 • Har du selskabet som har overrasket positivt, og hvor du skal øge din eksponering?
 • Har du selskaber, som har skubbet, og hvor det på trods af en måske efterfølgende kursnedtur er rigtigt, at justere porteføljeandelen ned
 • Har du kig på selskaber, som er faldet uforholdsmæssig meget i forhold til indtjeningsudviklingen? Måske har du længe haft disse selskaber på din radar, og tiden kan være inde til at inkludere nogle af disse i dine langsigtede overvejelser.
   

Nedtur kan bruges på konstruktiv time-out tid
For første gang siden finanskrisen bliver aktietræet for alvor rystet med noget, som synes at være af varig karakter. Stigende renter er ikke kun et kvartalsfænomen, men kan være et ”flerårigt projekt”. Aktierne hopper op og ned og mange falder ganske massivt. Det er når verden ændrer sig, også finansielt, at du med fordel kan spørge dig selv om du har behov for tilpasning af din portefølje til den ”nye virkelighed”?