DAF Københavns Vestegn

Vores formål er at lave gode møder med information om investering, samle medlemmerne i aktieklubber, hvor der sker sparring om handelsplatforme, handelstyper, arrangemere af foredrag og undervise i brug af hjælpemidler såvel fundamental som teknisk analyse. '

Vi bestræber sig ligeledes på at arrangere virksomhedsbesøg, f.eks. FLS, Lundbeck, DSV og NKT. De seneste år har vi besøgt flere større virksomheder.

 

Medlemstal pr. 31/12-2021: 1067

Bestyrelsen
Lokalforeningsformand

Glenn Larsen
Kontakt: Glenn.larsen53@gmail.com

Næstformand

Jonas Haurum

Kasserer

Helle Ullum

Bestyrelsesmedlem

Jytte Lauridsen

Bestyrelsesmedlem

Jan Helvig

Bestyrelsesmedlem

Dennis Simonsen

Suppleant

Hans Aage Andersen

Suppleant

Anekatrine Kirk

Revisor

Steen Schøldbjerg

Revisorsuppleant

Karl Ib Roed Sørensen

Bestyrelsesmedlem