DAF Københavns Vestegn

Vores formål er at lave gode møder med information om investering, samle medlemmerne i aktieklubber, hvor der sker sparring om handelsplatforme, handelstyper, arrangere foredrag og undervise i brug af hjælpemidler såvel fundamental som teknisk analyse.

Vi bestræber os ligeledes på at arrangere virksomhedsbesøg, f.eks. hos FLS, Lundbeck, DSV og NKT. De seneste år har vi besøgt flere større virksomheder.

Dansk Aktionærforening Københavns Vestegn har p.t. 2 aktieklubber:

HITTA aktiefremskrivning hvor analyseprogrammet HITTA Kursvinnare på baggrund af regnskabsdata og Fundamental aktieanalyse fremskriver aktiekursen de næste 5 år.

Hitta Aktieklub hvor der afholdes månedlige møder med en lille skare på 10-15 deltagere, der gennemgår udvalgte områder i Hitta. Klubben drøfter udvalgte aktier og følger klubbens aktieporteføljer.

Aktieklubberne inviterer ind imellem gæster/eksperter for at få mere præcis information og forskellige vinkler inden for klubbens interesseområde.

Kontakt Glenn Larsen tlf 61 40 63 50, hvis du ønsker at høre mere om de enkelte klubber og eventuelt prøve at deltage i en af klubberne.

Medlemstal pr. 31/12-2021: 1067

Bestyrelsen
Lokalforeningsformand

Glenn Larsen
Kontakt: Glenn.larsen53@gmail.com

Næstformand

Jonas Haurum

Kasserer

Helle Ullum

Bestyrelsesmedlem

Jytte Lauridsen

Bestyrelsesmedlem

Jan Helvig

Bestyrelsesmedlem

Dennis Simonsen

Suppleant

Hans Aage Andersen

Suppleant

Anekatrine Kirk

Revisor

Steen Schøldbjerg

Revisorsuppleant

Karl Ib Roed Sørensen

Bestyrelsesmedlem
Arrangementer