Lokalforeninger

Indtjening nærmer sig det bedre

Billede
DAF Kbh - Vestegnen ved Hans Aage Andersen

GN er igen i væksthumør og aktien har et afkastpotentiale i det høje niveau på 20 pct. p.a. og er fair prissat med PE/afkast på 1,8. Aktien har været på en voldsom nedtur, men har tilsyneladende nu passeret en rebound. 

Læs konklusionen nedenfor

Billede

Aktien forventes at præstere et afkast i det høje niveau på 20 pct. p.a. frem mod 2028, baseret på virksomhedens positive indtjeningsforventninger. Indenfor de seneste par år er aktien faldet fra kurs 600 til i dag rundt 210. På den lange bane, over de seneste 10 år, er aktien derfor kun steget med 3 pct. årligt, godt trukket ned af ovennævnte kursfald. Aktien har dog vist stigende tendens på det seneste, og på rapporteringsdagen stiger aktien yderligere med rundt 12 pct. i et fladt marked. Med det forventede PE på 30 - 40 er PE/afkast på 1,8, og aktien er dermed fair prissat.

Virksomhedens fremtidige omsætningsvækst er stabiliseret og forventes på 5 pct. og indtjeningsvæksten på 45 pct. fra meget lavt niveau. Indtjeningen har udviklet sig noget turbulent, navnlig i de seneste par år, i modsætning til omsætningen, der har været på knap 12 pct. p.a. Årene 2022 og 2023 blev nærmest katastrofeår for indtjeningen, men indtjeningen og selskabets forventninger ved Q1 her i 2024 er blevet mere normaliseret og nærmer sig de bedre år i fortiden, hvilket næsten er indregnet i denne aktiefremskrivning.

 

Se hele aktiefremskrivningen - HER
tryk her

Dansk Aktionærforening  Kbh Vestegnen (DAF-V), udarbejder aktieanalyser og sammendrag hvert kvartal efter perioderapporter for ca. 25 danske vækstaktier. Analyserne udarbejdes ved hjælp af aktieanalyseprogrammet Hitta Kursvinnare, i daglig tale blot benævnt som ”Hitta” (fra den Svenske Aktionærforening). De nødvendige data til supplering af programmets database, udvælges alene fra de børsnoterede selskabers perioderapporter og er altså uden fantasifulde oplysninger fra medierne. Det er alene redaktøren, Hans Aage Andersen, der vurderer valg af data og oplysninger fra selskabsrapporterne. Redaktøren er ikke aktieanalytiker af profession, men har de nødvendige både teoretiske og erfaringsmæssige forudsætninger for at udføre virksomhedsanalyser og vurderinger på aktiemarkedet, samt kendskab til analyseprogrammets tankegang ved fremskrivning af den forventede kursudvikling for de analyserede aktier. Redaktøren sparer selv op i hovedparten af de analyserede aktier (flest af de gode og med stor spredning), men har derud over ingen tilknytning til de analyserede aktier, aktiemarkeder, selskaber og aktører på aktiemarkedet osv.

Du kan få adgang til samtlige Hans Aage Andersens analyser ved blot at trykke på linket her

 

Forfatter og rettigheder

Hans Aage Andersen er forfatter og rettighedsindehaver