Lokalforeninger

AMBU - aktien er prissat uforståelig højt

Billede
Fundamental aktieanalyse med Analyseprogrammet HITTA Kursvinnare /v Hans Aage Andersen

 

AMBU - aktien er prissat uforståelig højt.

Den høje prissætning placeres aktien i gruppen "Højdespringere eller bundskrabere". Det betyder, at nøgletallene ganske vist kan indikere højt potentiale, men også, at risikoen for tab er betydelige. Helt enkelt sagt, er gruppen "Højdespringere eller bundskrabere" en gruppe aktier, der betragtes udenfor interessefeltet lige nu.

 

Læs konklusionen nedenfor og i vedlagte aktiefremskrivning i sin helhed, hvad der venter virksomheden og aktien.     ​​​​​​​

Billede

Aktien har taget op og nedture i de senere år i takt med investorernes vekslende tillid til aktien.

Lige nu forventes aktiens afkast i det meget høje niveau på 37 pct. p.a., men dette høje niveau forudsætter, at investorerne fortsat vil betale en PE på omkring 167, som umiddelbart forekommer helt urealistisk højt, i forhold til den hidtidige udvikling i virksomhedens indtjening. Den høje PE indikerer samtidig, og ligeledes helt uforståeligt, investorernes høje tillid til aktiens fremtidige afkast, og giver derfor også en ekstrem højt prissat aktie, med PE/afkast på hele 4,5. Med denne ekstremt høje prissætning på aktien, vil der være endog meget stor sandsynlighed for markant kursfald, ved rapportering om ugunstige forhold omkring selskabet, og med denne åbenbare usikkerhed placerer aktien i gruppen ”højdespringere eller bundskrabere”. På rapporteringsdagen falder aktien godt 6 pct. mod markedet –0,7 pct.

Samlet analyse med vurderinger, nøgletal og forudsætninger
Klik på teksten og du får analysen

Virksomhedens turbulens i de senere år, har været årsagen til aktiens udvikling, se ovenfor, og har især været forårsaget af manglende indtjening, og sat fokus på især vækst, markedsføring og ledelse. Oprydning i ledelsesgruppen og øvrige afskedigelser, produkt- og markedstiltag, strategisk fornyelse mm., ventes dog på sigt at give grobund for mere positive vurderinger af virksomhedens fremtidsudsigter, hvilket allerede nu understøttes positivt af udsagn fra selskabets ledelse. Men lige nu er der langt igen efter den seneste lidt svage kvartalsrapport for Q3 og aktieforventningerne ovenfor baseres alene i tillid til et markant løft i virksomhedens indtjening, helt i overensstemmelse med investorernes forventninger.

Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalingerne i Aktionæren og på shareholders.dk.

Adgang til samtlige Hans Aages analyser fås ved blot at trykke på linket   her