Kurs/indre værdi (K/I)

Kurs/indre værdi er selskabets aktiekurs sat i forhold til egenkapitalen pr. aktie. Tallet er således udtryk for, hvor meget du betaler for 1 krones egenkapital.

Et højt K/I-tal udtrykker, at markedet nærer stor tillid til, at selskabet vil have høj vækst og/eller fortsat vil præstere gode økonomiske resultater. Desuden kan et selskabs høje K/I-tal skyldes, at det vurderes, at der er såkaldte skjulte værdier i selskabet. Sidstnævnte f.eks. ved at aktiver er medtaget til værdier, der er væsentligt lavere end de faktiske handelsværdier. Tallet kan anvendes til vurdering af, om en aktie er højt eller lavt prisfastsat.Læs mere


Tilbage til leksikon