Kursgevinst

Kursgevinst er den positive forskel mellem købs- og salgskurs, der forekommer, når investor sælger sine aktier (eller andet aktiv) til en højere kurs, end det er købt.



Læs mere


Tilbage til leksikon