Klumme

Tre bud på investeringer i rumfart

Billede
Rumfartssektoren har udviklet sig med ekspresfart i de senere år. industrien er stadig ny, markedet er endnu ikke modent og risikoen høj. Til gengæld har luft- og rumfartsrelaterede virksomheder et enormt vækstpotentiale.
Billede

Af
Maxim Manturov

chefanalytiker, Freedom Finance Europe

KLUMME: For få år siden var rumfartsindustrien stagnerende. Indtægterne kom hovedsageligt fra offentlige forsvarskontrakter, og store adgangsbarrierer begrænsede konkurrencen. Det skyldes især den lange og komplicerede udviklingsproces, manglende efterspørgsel fra den private sektor, store startinvesteringer og lang tilbagebetalingstid.

Private investorer var stort set ikke interesserede i branchen, men på trods af vanskelighederne begyndte private rumfartsselskaber at dukke op i begyndelsen af 2000'erne, bl.a. drevet af en stigende efterspørgsel på rumrelaterede ydelser i den private sektor. Telekommunikations- og internetvirksomheder begyndte fx at vise interesse for den del, der handler om at opsende satellitter til kommunikationsformål.

Desuden er militær- og rumorganisationer begyndt at øge deres budgetter gradvist og støtte, ikke kun store virksomheder, men også nye aktører for at stimulere konkurrencen i branchen. Fra 2011 til 2021 steg NASA's budget fra $18,5 mia. til $23,3 mia. ESA's (Den Europæiske Rumorganisation) budget voksede i samme periode fra €2,98 mia. til €6,5 mia.

Rumfartsindustrien er ved at få fart på, og antallet af virksomheder, især i USA, er vokset betydeligt. Der er fx stort vækstpotentiale i satellitter i lavt kredsløb om Jorden (Low Earth Orbit - LEO) samt rumturisme. Ifølge Wall Street Reports skøn kan den potentielle størrelse af markedet for satellitter i kredsløb overstige $100 mia. i løbet af få år. Tilsvarende anslås markedspotentialet for rumturisme ifølge SpaceTech Analytics at ligge på mellem $100 og $300 mia.

Her er tre bud på lovende virksomheder i rumfartsindustrien, som jeg ser et stort vækstpotentiale i. Det skal dog understreges, at der er en betydelige risiko i aktierne, og at investeringen ikke bør udgøre mere end 1-2 procent af en portefølje.

Virgin Galactic Holdings (SPCE.US): Forventning: 60 procent stigning på 12 måneders sigt ved vellykket testflyvning og høj sandsynlighed for kommerciel lancering af flyvninger. Kursmål $32.

Den amerikanske virksomhed fremstiller avancerede luft- og rumfartøjer. Virgin Galactic Holdings har planer om at udvikle suborbitale rumflyvninger for turister og opsendelse af små kunstige satellitter.

I juli i år lancerede Virgin Galactic med succes sit Unity-rumfartøj med en besætning under ledelse af virksomhedens ejer Richard Branson. Raketflyet landede sikkert efter en bemandet suborbital flyvning. Dermed har selskabet demonstreret sin evne til at lancere rumturisme i den nærmeste fremtid.

Virgin Galactic planlagde at gå over til kommercielle turistflyvninger i 2020 og opnå rentabilitet i 2021, men på grund af pandemien blev tidsplanen revideret. Efter en vellykket opsendelse i oktober 2021 meddelte Virgin Galactic dog, at man igen udskyder starten på turistflyvninger i rummet til 4. kvartal 2022.

Virgin Galactic har også ændret tidsplanen for sine udviklings- og testflyvninger. Den seneste test afslørede et potentielt problem, som kræver yderligere finpudsning og test af køretøjernes design og materialer. Nyheden udløste et udsalg af aktierne, hvilket pressede kursen ned til $19,5.

Ifølge Michael Colglazier, selskabets administrerende direktør, har 600 velhavende kunder allerede reserveret pladser til omkring $250.000 pr. billet. Tidligere har han givet udtryk for, at selskabet på sigt planlægger 400 flyvninger om året, som vil bringe de årlige indtægter op på $1mia. Branson også udtalt, at han har til hensigt at sænke prisen til $40.000 engang i fremtiden, når selskabet optrapper sine tjenester og opnår større stordriftsfordele.

Virksomhedens markedsværdi er i øjeblikket $5,2 mia. Hvis den er i stand til at generere blot en fjerdedel af de forventede indtægter ($250 mio.) om året ser den nuværende værdiansættelse ud til at være meget beskeden. Med andre ord kan selskabets værdi stige adskillige gange i tilfælde af en fuldgyldig kommerciel flyvning.

Anbefaling:
1.       Køb aktien til $20.
3.       Sælg, når prisen når $32.

Rocket Lab (RKLB.US): Forventning 53,8 procent stigning på 12 måneders sigt takket være en fungerende raketprototype og regeringsordrer. Kursmål $20.

Rocket Lab er en fremadstormende amerikansk rumfartsproducent, som hjælper virksomheder med at opsende små satellitter. Virksomheden blev etableret i 2006 og er nået langt. Fx har virksomheden en fungerende prototype af letvægts-raketten Electron, og Neutron-raketten af mellemstørrelse er under udvikling. Rocket Lab har desuden stået for 21 raketopsendelser i rummet, hvoraf 18 var vellykkede. I 2021 lykkedes det selskabet at gennemføre fire opsendelser.

Rocket Lab opererer inden for områderne: 1) satellitter og anden last i lavt kredsløb om jorden, 2) applikationer til styring af rumfarts-systemer, 3) databehandling og analyse.

Virksomheden anslår, at det potentielle marked for alle tre områder er $350 mia. og forventer, at det kan nå $1,4 billioner i 2030.

Med letvægtsraketten Electron har virksomheden planer om at sætte sig på en del af markedet for opsendelse af små satellitter. Rocket Lab arbejder ligesom SpaceX på en genanvendelig løfteraket, og har allerede gennemført to vellykkede forsøg.

Ud over Electron er Rocket Lab også påbegyndt udviklingen af den mellemstore Neutron-raket, som kan transportere fragt på op til 1,5 tons til Mars og Venus. Den første opsendelse af Neutron er planlagt til 2024, og det kan åbne markedet for offentlige videnskabelige missioner for Rocket Lab.

Rocket Lab har haft stor succes med at etablere partnerskaber og kontrakter med store entreprenører i branchen og arbejder tæt sammen med bl.a. NASA, som virksomheden har vundet flere kontrakt for. Rocket Lab har også indgået partnerskaber med flere private virksomheder.

I modsætning til de fleste konkurrenter lykkedes det Rocket Lab, ikke blot at gennemføre en række vellykkede opsendelser af løfteraketter, men også at generere indtægter. I første halvår af 2021 havde Rocket Lab en indtægt på $29,5 mio., hvilket er en stigning på 237% i forhold til året før. Dog lå nettotabet på $32,55 mio. Selskabet forventer at generere en omsætning på $50-54 mio. i slutningen af året og anslår, at virksomheden vil have en omsætning på $1,57 mia. i 2027.

Anbefaling:
1.    Køb aktien til $13.
2.    Sælg, når prisen når $20.

Astra Space, Inc. (ASTR.US): Forventning 73,5 procents stigning på 12 måneders sigt ud fra behovet for satellitter til lavt kredsløb om Jorden og nye motortest. Kursmål $17.

Astra Space (tidligere Holicity Inc.) udvikler løfteraketter til at sende last op til 500 kg. i kredsløb med en gennemsnitlig rækkevidde på op til 500 km. Der er især tale om satellitter til global kommunikation, vejr-overvågning og navigering.

Astra Space er en af de unge aktører på markedet. Virksomheden blev grundlagt i 2016, men har allerede formået at komme langt. I den periode har Astra Space ikke kun bygget fungerende prototype-raketter, og opsendt dem med delvis succes, men også bygget eget produktionsanlæg og opsendelsesrampe i Alaska.

Astra Space satser især på lettere kommunikations- og overvågningssatellitter, og der er stor efterspørgsel, bl.a. fra militære organisationer som Pentagon.

Virksomhedens ledelse anslår, at det potentielle marked er på mere end $100 mia. med mere end 40.700 opsendelser inden 2029, hvoraf 90% vil være med last på op til 300 kg. Astra Space har allerede underskrevet kontrakter om mere end 50 opsendelser, og forventer i 2025 at øge antallet af opsendelser til over 300 om året.

En af virksomhedens aktuelle udviklinger er Rocket 3, en letvægtsraket, der kan levere fragt med en vægt på op til 300 kg til lavt kredsløb om Jorden (op til 500 km). Raketten har en højde på kun 11,6 meter - mindre end de nærmeste konkurrenters raketter.
I august gennemførte selskabet dog en mislykket opsendelse af Rocket 3. Men årsagen ser ud til at være identificeret, og fejl må påregnes i udviklingsfasen.

I februar i år fremlagde virksomheden de finansielle udsigter for selskabet frem til 2025. Astra Space genererer i øjeblikket ingen indtægter, men i 2022 planlægger virksomheden at gennemføre 15 opsendelser og forventer at generere indtægter på i alt $67 mio. I 2025 forventer Astra Space at nå 300 opsendelser om året og nå en indtægt på $1,5 mia.

Anbefaling:
1.    Køb aktien til $9.8.
2.    Sælg, når prisen når $17.

Erfaren eller begynder? Her finder du dit investeringskursus

Artikler i Aktionæren kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalinger i Aktionæren.