Klumme

Ny regering sender private investeringer ud i kulden

Billede
Billede

Af
Mikael Bak

Direktør i Dansk Aktionærforening

Modet til at tænke nyt og begrave fordomme har været i højsædet for den nye SVM-regering. Og det har ført til et visionært regeringsgrundlag. Men på ét enkelt punkt er den helt gal.

Private investeringer og samspillet med privat risikovillig kapital er nemlig slet ikke er nævnt én eneste gang i regeringsgrundlaget på 60 sider. De enkelte gange, hvor man omtaler ordet ”investering”, så handler det om offentlige investeringer eller om at tiltrække udenlandske investorer. Har regeringen overset, at samspillet med private investeringer fra pensionskasser, fonde og private investorer er en af de vigtigste drivkræfter for fremtidens vækst?

Hvis man virkelig ønsker sig en effektiv grøn omstilling og flere investeringer i start-up virksomheder, sundhedsvæsenet, forsvarsindustrien og alle de mange andre områder, som man fra regeringens side prioriterer, så kan man ikke nøjes med at tiltrække udenlandske investorer og få banket liv i ATP. Vi skal have styrket investorkulturen og have langt flere pensionskasser og almindelige danskere til at bidrage aktivt med investeringer til fremtidens nødvendige forandringer. Der skal investeres både i sikre og mere risikofyldte forandringer, og det kræver både udsigten til et fornuftigt afkast og bedre rammevilkår. Hvor blev visionerne om en lavere og mere ensartet aktiebeskatning af, og hvad blev der af en effektiv og god aktiesparekonto, som har været gigantiske succeser i både Sverige og Norge?

I Danmark har vi et erhvervsliv i verdensklasse, og nu har vi også en historisk visionær regering. Men vi må altså ikke glemme, at vi har et akut behov for også at få en investorkultur i verdensklasse. Vi er langt bagud, og det kræver både mod, visioner og nye politiske alliancer. Og viljen til at række ud til de private investorer til dialog og samarbejde.

Det kan alt sammen nås endnu, og forhåbentligt kan det blive en af arbejdsopgaverne for de nye ministre at få udviklet den danske opsparings- og investorkultur, så vi kan få sat mere risikovillig kapital fra danskerne i spil til gavn for den grønne omstilling og en lang række andre vigtige områder. Danmark har brug for en stærkere investorkultur. Og tiden er inde til at vi gør noget ved det.