IPO

En IPO ("Initial Public Offering") er et tilbud til alle investorer om at tegne eller købe aktier efterfulgt af optagelse til handel på en aktiebørs. På dansk: børsintroduktion.