Jensen's alfa

Et mål for en porteføljes risikovægtede afkast i forhold til markedets afkast. Nøgletallet viser afkastet, hvis markedet havde givet 0 procent i afkast. Nøgletallet anvendes oftest på porteføljer, især investeringsforeninger.Læs mere


Tilbage til leksikon