Investorviden

Nyt loft for aktiesparekontoen – hvor meget kan du sætte ind?

Billede
Interessen for aktiesparekontoen ventes at accelerere yderligere efter fordoblingen af indskudsloftet 1. juli. Her får du en oversigt over de nye regler.
Billede

Af
Steen Bech Andersen

Journalist og redaktør på Aktionæren

Aktiesparekontoen (ASK) blev introduceret i 2019, og efter en langsom start eksploderede interessen i første halvår, hvor antallet af ASK’er steg med 50 procent ifølge en opgørelse fra Finans Danmark.

Fra 1. juli er det maksimale indskud hævet til 100.000 kroner og en ASK bliver dermed endnu mere attraktiv.

Hvis du endnu ikke har oprettet en ASK, er sagen enkel: Du kan maksimalt indskyde 100.000 kr. i 2020.

Hvis du derimod allerede har en ASK, afhænger det maksimalt mulige indskud af din personlige situation, det vil sige hvor meget du tidligere har sat ind, og om du har haft tab eller gevinst i 2019. 

Hvis du havde gevinst i 2019

Du kan i 2020 indsætte op til 100.000 kr. minus dit indskud i 2019 minus din gevinst i 2019 plus betalt skat for 2019.

Din gevinst eller dit tab i 2020 indgår ikke i beregningen. 

Hvis du havde tab i 2019

Du kan i 2020 indsætte op til 100.000 kr. minus dit indskud i 2019 plus dit tab i 2019.

Din gevinst eller dit tab i 2020 indgår heller ikke i beregningen i dette tilfælde.

 

Tre regneeksempler 

 

A

B

C

 

Intet afkast i 2019

Gevinst i 2019

Tab i 2019

       

Indskud 2019

50.000

50.000

50.000

Afkast 2019

0

5.000

-5.000

Værdi ultimo 2019

50.000

55.000

45.000

       

Skat for 2019 (betalt i 2020)

0

850

0

       

Maksimalt indskud i 2020

50.000

45.850

55.000

 

Fra 1. januar og frem til 1. juli i år havde du mulighed for at indbetale 1.100 kr. oven i de 50.000 kr. fra sidste år. For alle tre eksempler gælder, at hvis du har benyttet dig af denne mulighed, skal du trække 1.100 kr. fra beløbene i tabellen for at finde din maksimalt mulige investering efter 1. juli 2020.

Eksempel A: Hvis du har indsat 50.000 kr. i 2019, men aldrig kom i gang med at investere (eller hvis resultatet af dine investeringer ved et usandsynligt tilfælde skulle være endt med et stort, rundt nul), har du mulighed for at indsætte yderligere 50.000 kr. i år.

Eksempel B: Du tjente 5.000 kr. på dine investeringer sidste år og endte dermed med 55.000 kr. på din ASK. Du kan i år indbetale 100.000 kr. minus de 55.000 kr. plus skattebetalingen i januar: 100.000 kr. – 55.000kr. + 850 kr. = 45.850 kr.

Eksempel C: Din ASK mistede 5.000 kr. i værdi sidste år og du betaler dermed ingen skat. I 2020 kan du indbetale forskellen mellem 100.000 kr. og værdien af din ASK ved udgangen af 2019: 100.000 kr. – 45.000 kr. = 55.000 kr.

Alle eksemplerne bygger på, at du har indsat det maksimale beløb, 50.000 kr., i 2019. Hvis du har indsat mindre, kan du – oven i de angivne beløb - i år indbetale forskellen mellem 50.000 kr. og sidste års indbetaling.

Generelt om aktiesparekontoen

Ud over beløbsgrænserne er de vigtigste regler for en ASK:

  • Du kan kun oprette én aktiesparekonto. Børn og unge under 18 kan også have en aktiesparekonto.
  • Pengene kan investeres i børsnoterede, danske eller udenlandske aktier eller i aktiebaserede investeringsfonde, herunder udenlandske ETF’er. Du kan se en oversigt over godkendte investeringsfonde her.
  • Pengene kan ikke investeres i obligationer, obligationsbaserede investeringsfonde eller unoterede aktier.
  • Gevinster beskattes med 17 procent (mod normalt 27 eller 42 procent for frie midler).
  • Beskatning sker efter lagerprincippet. Årets samlede gevinst udregnes per 31. december baseret på både realiserede og urealiserede gevinster. Skatten trækkes automatisk i januar året efter. Princippet er det samme, som anvendes for pensionsopsparing.
  • Tab kan fremføres og modregnes i efterfølgende års gevinster.