Investorviden

Hvad kan du egentlig bruge aktiesparekontoen til?

Billede
Efter nytår kommer der en ny kontotype, som skal gøre det lettere for danskerne at investere: Aktiesparekontoen. Men hvad går den ud på? Og hvem kan drage nytte af den? I denne artikel ser vi på tre forskellige grupper, der med fordel kan bruge den nye kontotype.

Reglerne for en aktiesparekonto er meget enkle, og skatten er lavere. Du kan sætte op til 50.000 kroner ind på kontoen og investere for pengene. Tjener du på dine investeringer, skal du betale 17 procent - mod normalt mindst 27 procent - i skat af din fortjeneste.

Det er for eksempel en fordel for disse tre grupper:

1. Nye investorer

Aktiesparekontoen giver mulighed for, at du som ny på aktiemarkedet kan investere penge i aktier på en nem måde. Måden dine gevinster bliver beskattet på er meget simpel med færre regler og skattemodeller, og det gør det overskueligt at begynde at investere. En gang om året gør Skat op, om du har tjent penge, og har du det, trækker de 17 procent af din fortjeneste.

2. Forældre der gerne vil investere for deres børn

Forældre bliver normalt beskattet af gevinster, hvis de har købt aktier til deres børn, og aktierne har givet et højt årligt afkast. Med aktiesparekontoen er det muligt at købe aktier for op til 50.000 kroner i barnets navn, og selv om børnene får en stor fortjeneste, bliver forældrene ikke beskattet. Dette åbner op for, at forældre uden bekymring for egen økonomi kan lave aktieopsparinger til deres børn.

3. Folk der allerede har investeret i aktier

Skattesatsen på den nye kontotype er 17 procent, hvilket vil sige, at der er penge at spare i forhold til de 27 eller 42 procent, der betales i dag. Derfor kan det betale sig for alle, der allerede har aktier, at 'overføre' nogle af disse til aktiesparekontoen for at betale mindre i skat af fremtidige gevinster. I praksis skal du sælge aktierne i dit nuværende depot og købe dem igen til aktiesparekontoen. Salg og genkøb skal ske til de officielle børskurser og betragtes også skattemæssigt som et salg. 

Det er ikke alt ved aktiesparekontoen, der er positivt 

Selvom alle kan drage nytte af den nye konto, mener direktør for Dansk Aktionærforening, Leonhardt Pihl, ikke, at udformningen af den nye aktieparekonto udelukkende er positiv.

"Beløbsgrænsen på 50.000 kroner er en irriterende begrænsning, og vi havde gerne set, at den slet ikke var der. Når det så er sagt, bliver kontoen mere attraktiv, hvis grænsen bliver hævet til de planlagte 200.000 kroner," siger Leonhardt Pihl.

Samtidigt påpeger han, at den nye kontotype er et ekstra lag på de danske skatteregler, og at det er med til at gøre et allerede indviklet system endnu mere indviklet.

”Et af Dansk Aktionærforenings hovedformål er at gøre det nemmere at være aktionær i Danmark. På den ene side er den nye kontotype en simplere måde at investere på, og det ser vi positivt på. Men kontotypen er samtidigt endu et lag af beskatning oven i de to, der allerede eksisterer. Derfor så vi gerne, at reglerne, der gælder for aktiesparekontoen, blev bredt til resten af systemet, så der er ét system, man skal have styr på i stedet for de tre, der kommer til at være,” siger han.

Fakta om aktiesparekontoen:

  • Der kan kun oprette én aktiesparekonto pr. person.

  • Der kan indskydes op til 50.000 kroner på aktiesparekontoen.
  • Der kan kun investeres i børsnoterede aktier og investeringsbeviser - altså ikke i hverken obligationer, certifikater eller finansielle kontrakter endsige i unoterede aktier.
  • Skatten på afkastet fra aktiesparekontoen er 17 procent, og det opgøres en gang årligt (31. december).
  • Loven træder i kraft 1. januar 2019.
  • Det er intentionen, ifølge den politiske aftale, at beløbet skal stige fra 50.000 i 2019 til 200.000 i 2021.

Kilder: Forslag til Aktiesparekontolov, revisionsfirmaet BDO.