Investorviden

For og Imod: ESG

Billede
I hvert nummer af Aktionæren belyser vi et emne fra to sider. Du synes måske ikke, at nogen har 100 procent ret, men argumenterne på begge sider kan hjælpe dig til at undgå de fælder, du risikerer at løbe ind i, hvis du slet ikke har en holdning. Læs videre og døm selv.
Billede

Af
Steen Bech Andersen

Journalist og redaktør på Aktionæren

Denne artikel blev bragt i Aktionæren 5, 2021.

ESG er et paraplybegreb, der omfatter virksomhedernes adfærd og rapportering med hensyn til miljøpåvirkning, medarbejderforhold og ledelse. ESG kommer mere og mere i fokus både blandt private og professionelle investorer, især hvad angår bæredygtighed.

Selskaberne gør i deres årsrapporter meget ud af at fremstå så grønne som muligt, og EU har indført obligatorisk mærkning af investeringsfonde og pensionspuljer for at angive graden af bæredygtighed.

Men hvad kan du som investor bruge al denne nye information til? Giver det overhovedet mening at blande bæredygtighed og investering sammen?

For ESG

 • Grønne virksomheder er fremtidens vindere
  Der er bred enighed blandt alverdens regeringer om at gøre noget ved klimaudfordringerne, og der bliver sat handling bag ordene, både i form af lovgivning og i form af støttekroner. Samtidig har forbrugerne ofte en klar præference for grønne produkter. Den grønne omstilling åbner helt nye markeder og giver basis for helt nye teknologier. De virksomheder, der forstår at gribe chancen og ride med på den grønne bølge, er fremtidens vindere.
   
 • Styr på ESG, styr på alt
  Det viser overskud og overblik, når en virksomhed har sat sig ind i alle aspekter omkring sin miljøpåvirkning, medarbejderpolitik og ledelsesforhold. Hvis et selskab har styr på sine ESG-forhold, er der en god chance for, at der formodentlig også er styr på produktion, økonomi, IT og alle andre forhold. ESG handler ikke kun om grønne virksomheder. Et fokuseret arbejde med ESG-forhold har en positiv bundlinjeeffekt – også i mere traditionelle brancher. Tilfredse medarbejdere kan øge omsætningen, optimering af energiforbruget reducerer omkostningerne, og bedre dialog med aktionærerne kan løfte aktiekursen.
   
 • Aktionærer kan påvirke virksomhedens kurs
  Der bliver ikke bygget flere vindmøller, fordi du køber aktier i Vestas, men som aktionær kan du alligevel have indflydelse. Det kan ganske vist være svært og tidskrævende for dig som privat aktionær at råbe ledelsen af virksomhed op, men nogle investeringsfonde og pensionskasse har en sådan størrelse, at der bliver lyttet til dem. Ved at investere i fonde med et bæredygtigt fokus kan du indirekte påvirke virksomheder til at tage ESG-forhold endnu mere alvorligt.
   
 • Loyalitet giver bedre afkast
  Hvis du har købt aktier i en virksomhed, der står for nogle værdier, som du synes er vigtige, så vil du sandsynligvis beholde aktien længere og dermed have bedre chancer for et godt langsigtet afkast, end hvis du jagter hurtige gevinster. Du synes måske endda, det er en moralsk forpligtelse at investere i selskaber med mål og visioner, som du deler, og dit liv som investor vil være mindre stressfyldt, fordi de fælles værdier giver en ekstra tryghed.
   

 

Imod ESG

 • ESG-vurdering er en jungle
  Begrebet ESG er i sig selv en rodekasse, der sammenblander elementer som CO2-udledning, børnearbejde og aflønning af topledelsen. Produktion af skadelige fødevarer, fordummende videospil og overvågningsteknologi indgår derimod ikke. Det er derfor uklart, hvad en ESG-score egentlig betyder. Dertil kommer, at forskellige ESG-ratingbureauer når frem til vidt forskellige vurderinger, så hvem skal du tro på? Og hvad med de ”sorte” virksomheder, der er i gang med at omlægge produktionen? Bidrager de i virkeligheden ikke mere til den grønne omstilling end så mange andre? Det bliver ikke altid fanget af en ESG-score. Investorerne har meget lidt konkret at holde sig til og kan derfor lige så godt se bort fra aktiers eller fondes ESG-scorer.
   
 • Begrænsning af investeringsunivers
  Når du udelukker visse aktier eller sektorer og stiller særlige krav om ESG-forhold, bliver dit investeringsunivers reduceret. Du går glip af investeringsmuligheder, og får ikke den nødvendige spredning i din portefølje. Resultatet bliver højere risiko og lavere afkast.
   
 • Tyngdekraften gælder stadig
  Uanset hvor grøn en virksomhed er, skal den leve op til de sædvanlige krav om forrentning af investeret kapital, positivt cash flow og fornuftig kapitalallokering for at være en attraktiv aktieinvestering. For mange virksomheder med grønne teknologier er fremtiden usikker. I bedste fald viser resultaterne sig først om mange år, i værste fald vil andre teknologier vise sig overlegne. Det kan derfor være svært at udpege både den i sidste ende mest succesfulde teknologi og de fremtidige vindere i en ny branche. Den overdrevne begejstring for grønne aktier har allerede i dag skabt bobler, der nu er ved at briste – med store tab for de nyeste investorer som resultat. Det gælder for eksempel aktier som Tesla, Ørsted, Plug Power og NEL.
   
 • ESG gør kun en forskel på omkostningerne
  Den store interesse for ESG har medført mange undersøgelser af, om ESG er en selvstændig faktor bag aktieafkast på samme måde som for eksempel vækst, value, momentum og kvalitet. De største og mest seriøse undersøgelser viser, at kun ”G’et” – de ledelsesmæssige forhold – kan gøre en positiv forskel. De øvrige forhold påvirker ikke afkastet, hverken i den ene eller den anden retning. Til gengæld har fonde med fokus på ESG eller bæredygtighed højere omkostninger end andre fonde, hvilket ikke er overraskende, fordi der kræves ekstra ressourcer til analyse af ESG-forhold. Som investor i denne type fond risikerer du at betale højere omkostninger uden udsigt til højere afkast.