Investorviden

Få et forspring med et aktiefilter

Billede
På globalt plan findes der 41.000 børsnoterede selskaber. Hvordan finder du de bedste? En god start er en grovsortering ved hjælp af et aktiefilter. Derefter kan du gå i gang med at sætte dig ind i selskabet, lave regnskabsanalyse og danne dig din egen mening.
Billede

Af
Flemming Østergaard

journalist, cand.merc.

Denne artikel blev bragt i Aktionæren 7, 2020.

Med et aktiefilter (på engelsk: ”stock screener”) kan du hurtigt og nemt finde de aktier, der lever op til netop dine specifikke kriterier for, hvornår en aktie er værd at købe eller sælge.

Aktiefiltre findes i gratis versioner, men for et begrænset beløb kan du få adgang til flere funktioner. Nogle aktiefiltre har elementer fra teknisk analyse, men hovedvægten ligger på fundamentale forhold. Hvis du vil have det fulde udbytte af et aktiefilter, kræver det en vis forhåndsviden. Jo mere du sætter dig ind i regnskabsmæssige begreber og nøgletal, desto større udbytte får du af filtrene.

Hvis du synes, det virker uoverkommeligt at lave nuancerede analyser på egen hånd, så kan du skyde genvej ved at bruge filterstrategier, hvis værdi er dokumenteret i empiriske analyser. Sådanne strategier er indbygget i nogle aktiefiltre. Strategierne har historisk slået markedet markant i lange perioder.

De seneste år har de mere valueorienterede strategier dog ikke altid leveret så gode afkast, idet den ekstremt lempelige pengepolitik har favoriseret vækstaktier, fordi selv pengestrømme langt ude i fremtiden får en høj nutidsværdi ved meget lave diskonteringsrenter.

Husk også, at bag billige aktier selv i kernesunde virksomheder med god historisk indtjening kan der gemme sig en historie om strukturelle, teknologiske eller andre ændringer i branchen.

Oversigt over de mest populære aktiefiltre 

Yahoo Finance - gratis men simpel:

Et af de bedste gratis filtre rettet mod det globale marked. Du kan opstille dine egne kriterier eller bruge nogle af de prædefinerede filtre. En ulempe ved filtret er manglen på hjælpefunktioner, men det gælder også for de fleste andre. Du skal selv finde ud af hvilke tal, du skal sætte ind i de forskellige filtre. Flere funktioner med abonnement (49,99 dollars/måned).

Finviz - fokus på USA:

Fokus er på amerikanske aktier med fundamentale, tekniske og deskriptive filtre. FinViz er gratis, og valgmulighederne er tilfredsstillende for de fleste.

Market Screener - Data og teknisk analyse:

Også gratis med mange interessante muligheder og global dækning, inklusive danske aktier. Du har dog kun mulighed for at se begrænset antal sider per dag i den gratis version. Hvis du ønsker fri adgang og flere funktionaliteter, kan du vælge en betalingsløsning, som koster fra 34 til 59 dollars per måned.

Investing.com - Gratis, overskuelig og global:

Investing.com er gratis, overskuelig og god at starte med. De mest almindelige fundamentale og tekniske filtre indgår og du finder aktier fra hele verden, inklusive danske aktier.

Validea - Passer aktien til din strategi?

Talrige fundamentale kriterier af forskellig slags. Rettet mod USA og meget orienteret mod ”aktieguruer” som for eksempel Benjamin Graham, Joel Greenblatt og Piotroski. I den betalte version, som koste 29,95 dollars/måned, finder du endnu flere filtre baseret på kendte investorers strategier.

Du kan screene efter guruer og se, i hvor høj grad en aktie opfylder kriterierne for strategierne og også se, hvordan strategierne har klaret sig. For eksempel har P/E-vækststrategien baseret på Peter Lynch’s investeringsfilosofi givet et afkast på 396 procent siden 2003 og dermed slået S&P 500 med 143 procent.

Du kan i den gratis version indtaste en hvilken som helst amerikansk aktie og se i hvor høj grad, den opfylder de forskellige strategier. Validea indeholder desuden mange interessante artikler og forklaringer.

Uncle Stock - 77.000 aktier og 441 filtre:

Et imponerende værktøj, der dækker 77.000 aktier og ETF’er over hele verden. De 441 kernefiltre giver utroligt mange muligheder. Særligt interessant er det, at når du peger med musen på et kriterie, dukker en forklaring op, og i feltet, hvor der skal indtastes, angives hvilke værdier, der er gode og dårlige. Desuden giver den omfattende ordbog et stort overblik.

Blandt filtrene finder du også strategier fra succesfulde investorer og akademikere. Den betalte version til 29 dollars/ måned indeholder en backtest, så du kan se, hvordan et filter ville have klaret sig historisk.

Quant-investing.com - Strategier og artikler:

Her får du dækning af 22.000 selskaber på udviklede markeder, herunder Europa til knap 40 euro per måned. Du får adgang til 110 forskellige filtre med velkendte successtrategier fra Greenblatt, Piotroski, Graham (net-net), O’Shaughnessy og flere andre plus mulighed for backtest af forskellige strategier. Quant-investing tilbyder desuden interessante artikler og forklaringer.

Gurufocus - Følg Bill Gates m.fl.:

Som navnet antyder er vægten lagt på kendte investorers strategier. Listen af ”guruer” omfatter også kendisser som Al Gore og Bill Gates. De er muligvis ikke kendt som investeringsorakler, men måske ved de noget, vi ikke ved . . .

Der er som hos Uncle Stock utroligt mange muligheder og på en mere overskuelig måde, men uden de samme forklaringer eller hjælp til input af værdier. Til gengæld er der utallige aktieforslag ud fra de forskellige strategier - plus faktiske køb foretaget af guruerne.

Bagsiden af medaljen er prisen. USA alene koster 449 dollars årligt. Europa alene 399 dollars. 

Strategier der virker

Nogle af filtrene har i betalte versioner indbygget kriterier fra strategier, som historisk set har virket. Her er nogle af de mest populære.

 1. Piotroskis F-Score
  Joseph Piotroskis F-score giver 0 eller 1 point for ni forskellige fundamentale kriterier. Aktier, der scorer 8 eller 9 points er særligt gode. Udgangspunktet var at vælge aktier blandt de 20 procent med laveste K/I. Strategien med at købe aktier med F-score på 8 eller 9 slog i Piotroskis analyse markedsafkastet i USA med 13,4 procentpoint årligt i 1976-1996. Metodens evne til at slå markedet er siden blevet verificeret i andre empiriske analyser på forskellige markeder, senest på det finske marked i en undersøgelse offentliggjort i 2020.
   
 2. Partha Mohanrams G-Score
  Professor Partha Mohanram lod sig i 2004 inspirere af Piotroski og lavede en lignende version med otte binære målepunkter. Men han sigtede mod vækstaktier og tog udgangspunkt i de 20 procent aktier med de højeste K/I-værdier. Idéen var at udskille vækstaktierne, der stadig havde potentiale. Hans analyse for 1979-2001 viste et afkast på 20,3 procent årligt mod markedets 11,3 procent Validea har testet metoden for 2006-2020 og når frem til et årligt afkast på 15,6 procent mod et markedsafkast på 7 procent årligt i perioden.
   
 3. O'Shaughnessy - Tiny Titans
  James O’Shaughnessy præsenterede i ”What works on Wall Street”, hvordan du finder billige, små aktier med stort potentiale. En analyse af perioden 2000-2015 viste et afkast på 46,9 procent mod et afkast af S&P 500 på 8,5 procent. Ulempen ved strategien er en høj volatilitet.
   
 4. Magic formula
  Joel Greenblatt præsenterede første gang sin trylleformular i ”A Little Book That Beats The Market”. Studier på flere markeder i forskellige perioder har vist, at metoden har slået markedet markant. 

  En nyere svensk analyse viste et afkast i 2004-2018 på 18,19 procent årligt mod 6,95 procent årligt for OMX S30. Også her ses en højere risiko med en standardafvigelse på 22,4 procent mod 16,6 procent for indekset.
   
 5. Net-Net (NCAV)
  Benjamin Grahams egen favoritstrategi var net-net strategien. Adskillige analyser har vist, at metoden slår markedet markant. Det gælder blandt andet en akademisk analyse fra 2015, der viser, at metoden i 1999-2012 leverede et afkast på 15,4 procent årligt mod 2,9 procent for S&P 500.

  Flere af aktiefiltrene tilbyder også Montier C-score og Beneish M-score. Begge sigter mod at udskille selskaber, der kunne mistænkes for at fifle med regnskaberne.

  Altman Z og Ohlson O-score anvendes til at estimere sandsynligheden for, at et selskab kan gå bankerot inden for to år.