Investorviden

Det mener vi: Danske Bank-sagen kræver handling

Billede
Dansk Aktionærforening mener ikke, at konklusionerne i Danske Banks interne undersøgelse er tilstrækkelige til at genoprette aktionærernes tillid til banken. Der skal mere til.

Vi i Dansk Aktionærforening er tilfredse med, at Danske Banks administrerende direktør, Thomas Borgen, selv har taget konsekvensen af de mange betydelige svigt, som bankens egen undersøgelse har påpeget. Men vi undrer os over, at dette skete frivilligt og ikke som en direkte konsekvens af konklusionerne i bankens egen undersøgelse. Danske Bank oplyser, at de vil forfølge nuværende og tidligere medarbejdere og søge en eventuel bonus tilbagebetalt. Vi mener, det samme i så fald skal gælde for Thomas Borgen.

Vi har fortsat mange vrede og forundrede medlemmer i Dansk Aktionærforening, der ikke kan forstå, at de som aktionærer skal betale regningen med betydelige kursfald, mens Dansk Banks ledelse og bestyrelse ifølge bankens egen undersøgelse reelt frikendes for ethvert ansvar for skandalen. Vi er derfor meget tilfredse med, at Finanstilsynet hurtigt har meldt ud, at de nu genoptager deres behandling af sagen. I Dansk Aktionærforening mener vi, at netop bestyrelsens ansvar for at reagere proaktivt og hurtigt, når man får en konkret mistanke om væsentlige problemer, er et forhold som vi stadig mangler at få undersøgt til bunds i Danske Bank-sagen.

Vi vil på vegne af vores medlemmer og de private danske aktionærer fortsætte med arbejde for, at hvidvask-sagen bliver undersøgt til bunds, og vi håber, at sagen kan være med til at understrege, at vi som aktionærer forventer, at bestyrelsen i de børsnoterede selskaber handler proaktivt og ansvarligt, også når det gælder aktiviteterne i deres datterselskaber rundt om i verden.