Investorviden

Dansk Aktionærforening: Dette er årets bedste investeringsfonde

Billede
På InvestorDagen i København blev det offentliggjort, hvilke seks investeringsfonde der løber med titlen som årets bedste. Sammenlignet med sidste år er der flere gengangere, og igen i år løber Nordea Invest med halvdelen af titlerne.
Billede

Af
Jørn Nielsen

Forhenværende redaktør på Aktionæren

For 13. år i træk har Dansk Aktionærforening kåret årets bedste investeringsfonde. Ved kåringen lægges der udelukkende vægt på investorernes risikojusterede afkast efter omkostninger. Kriterierne, der indgår, er:

  • Afkast over et, tre og fem år.
  • De årlige omkostninger.
  • Investorernes risiko – målt på udsvingene i afkastet over fem år (standardafvigelsen).

De årlige omkostninger vejer tungt ved udvælgelsen.

”Vores årlige kåring adskiller sig især fra andre kåringer ved, at vi vægter omkostninger ekstra tungt. Det gør vi, fordi de årlige omkostninger erfaringsmæssigt har helt afgørende betydning for det langsigtede afkast,” siger Leonhardt Pihl, direktør i Dansk Aktionærforening.

Aktivt forvaltede fonde løber med priserne

Selv om omkostningerne vejer tungt er det bemærkelsesværdigt, at samtlige vindere ved dette års kåring er aktivt forvaltede fonde. Disse fonde er normalt kendetegnet ved, at de har ret høje omkostninger.

”Det er aktivt forvaltede fonde, der vinder i alle vores seks kategorier. Men det er næsten uden undtagelse aktive fonde, der har lavere omkostninger end andre aktive fonde. Og så må vi konstatere, at en del aktive fonde i de seneste fem år har levereret flotte afkast. Derfor løber de med de fleste top-fem-placeringer i vores kåring,” siger Leonhardt Pihl.

Årets bedste investeringsfonde 2018 er:


Obligationer – lav risiko: Maj Invest Danske Obligationer
Obligationer – mellem risiko: Nordea Invest European High Yield Bonds
Obligationer – høj risiko: Investin Balanced Allocation

Aktier – lav risiko: Nordea Invest Danmark
Aktier – mellem risiko: Nordea Invest Danske Aktier Fokus
Aktier – høj risiko: Fundamental Invest Stock Pick

Begrundelser for valg af vinderne

Årets vinder i kategorien ’Obligationer – lav risiko’ er:

Maj Invest Danske Obligationer

I begrundelsen hedder det: ”Fonden har år for år leveret positive afkast til investorerne, selv om renterne er rekordlave. I gennemsnit har fonden leveret et afkast på 3,1 procent pr. år de sidste fem år. Opskriften på fondens succes er: Gode afkast, lave omkostninger.”

Det er tredje år i træk, at Maj Invest Danske Obligationer vinder kategorien 'Obligationer – lav risiko'.

   

Årets vinder i kategorien ’Obligationer – mellem risiko’ er:

Nordea Invest European High Yield Bonds

I begrundelsen hedder det: ”Vinderen investerer i virksomhedsobligationer fra europæiske selskaber med høj kreditrisiko, og det gør den med så stor succes, at den også vandt i denne kategori sidste år. Det gennemsnitlige afkast over fem år har været 6,77 procent – pr. år. Og de årlige omkostninger er de laveste blandt de fonde, der ligger i top fem.”

Det er andet år i træk, at Nordea Invest European High Yield Bonds vinder i denne kategori.

   

Årets vinder i kategorien ’Obligationer – høj risiko’ er:

Investin Balanced Risk Allocation

I begrundelsen hedder det: ”Årets vinder er ny i vores årlige kåring. Det er en blandet fond, hvor fordelingen mellem aktier og obligationer forvaltes meget aktivt. I gode tider skrues der op for aktieandelen, i dårlige tider øges andelen af obligationer. 10,3 procent i afkast pr. år har fonden leveret i gennemsnit over de sidste fem år.”

   

Årets vinder i kategorien 'Aktier – lav risiko’ er:

Nordea Invest Danmark

I begrundelsen hedder det: ”Trods lav risiko har fonden i gennemsnit leveret et afkast på 21,1 procent pr. år de sidste fem år. Og også her har fonden de laveste omkostninger i vores top fem.”

   

Årets vinder i kategorien Aktier – mellem risiko’ er:

Nordea Invest Danske Aktier Fokus

I begrundelsen hedder det: ”Danske aktier har generelt gjort det godt de sidste fem år. Og det er da også en fond med danske aktier, der løber med titlen som året bedste. Et afkast på 26,6 procent pr. år har fonden leveret i gennemsnit de seneste fem år. Det har den gjort med en meget aggressiv strategi, hvor der handles ofte. Og hvor andelen af små og mellemstore selskaber i porteføljen er høj.”

Det er fjerde år i træk, at fonden vinder i kategorien 'Aktier – mellem risiko'. Fonden forvaltes af samme team, der også vandt i kategorien 'Aktier – lav risiko', og det er første gang nogensinde, at samme forvalterteam vinder i to af vores kategorien samme år.

  

Årets vinder i kategorien Aktier – høj risiko’ er:

Fundamental Invest Stock Pick

I begrundelsen hedder det: ”Titlen som årets bedste investeringsfond går til en fond, der kun investerer i danske aktier. Små og store selskaber. Det årlige afkast har været i særklasse de sidste fem år. 33,4 procent pr. år har investorerne fået. Fonden har desuden de laveste årlige omkostninger blandt fondene i top fem.”

Det er tredje år i træk, at Fundamental Invest Stock Pick vinder kategorien 'Aktier – høj risiko'.