Investorviden

Aktieliga: Imponerende afkast, men få ændringer i Top 10

Billede
Sommeren har været relativt rolig på aktiemarkederne, men det har ikke afholdt flere af holdene i vores Aktieliga i at øge deres allerede pæne afkast. Det gælder ikke mindst det førende hold, Gynger og Karruseller, der nærmer sig en fordobling af millionen på ti måneder!
Billede

Af
Steen Bech Andersen

Journalist og redaktør på Aktionæren

Faktisk har alle ti førende hold præsteret et positivt afkast siden ultimo maj, men Gynger og Karruseller har i sommerperioden lagt hele 36 procentpoint til deres afkast, som nu samlet set løber op i 99 procent.

I den samlede stilling er der dog kun få forskydninger, og vi skal helt ned på de tre sidste pladser på Top 10-listen for at finde ændringer i forhold til sidste opgørelse.

Billede

Det skal dog bemærkes, at på grund af sommerferie har dommerkomiteen ikke truffet beslutning om konsekvenserne af, at enkelte hold i modstrid med reglerne for Aktieligaen har investeret i andet end aktier. Dommerkomiteens beslutning kan medføre forskydninger i stillingen.

Ligeledes på grund af sommerferie har det ikke været muligt at indhente detaljerede oplysninger om de førende holds porteføljer.