Window dressing

"Window dressing" er et fænomen, der er kendt fra USA. Begrebet stammer fra investeringsforeninger og -fondes tendens til at sælge aktier, der er faldet i kurs, lige inden  offentliggørelse af fondens regnskab, som ofte viser en oversigt over de største investeringer. Ved at sælge umiddelbart inden publiceringen undgår fonden at vise, at den har aktier i et selskab, der viser kurstab.

Udtrykket anvendes også mere generelt om transaktioner op til årsregnskabets afslutning, som har til formål at pynte på resultat og balance.Læs mere


Tilbage til leksikon