Valueinvestering

Valueinvestering er en investeringsfilosofi, hvor man investerer i undervurderede aktier eller obligationer, og man sælger sin investering, når markedet har indset, at deres værdi (value) var undervurderet.

Valueinvestoren foretager en beregning af aktiens 'sande værdi' ('intrinsic value') og vil kræve en rabat på denne for at købe aktien.

Ofte er valueaktier aktier i selskaber, der leverer daglige fornødenheder til kunderne og dermed har en stabil afsætning.