Sand værdi (intrinsic value)

En vurdering af et selskabs værdi baseret på skøn over de fremtidige indtægter og tilbagediskonteret med en passende rentesats. Denne sande værdi sammenlignes med børsværdien. Begrebet anvendes ofte i valueinvestering.Læs mere


Tilbage til leksikon