Tracking error

Nøgletal, der måler en porteføljes udsving i afkastet i forhold til de tilsvarende udsving i benchmark-afkast. Et lavt tal siger, at porteføljen følger benchmark nøje. Nøgletallet anvendes ofte for investeringsforeningers afkast.