Tidshorisont

Tidshorisont eller investeringshorisont er et tidsrum, investor fastsætter efter, hvornår denne planlægger at frigøre sig fra sine investeringer og evt. have kontanter til disposition.