Stop loss

Stop loss er en handelsregel, der anvendes til at begrænse tab ved kursnedgang. Investor sætter en grænse for, hvor meget eller til hvilken kurs en aktie må falde. Falder kursen til lavere end dette, sælges aktien øjeblikkeligt.Læs mere


Tilbage til leksikon