SIFI-pakken

Bankpakke under støtteordninger for banker til afbødning af finanskrisen. Det er bankpakke 6 (SIFI-pakken) - skærpede kapitalkrav for de største banker og realkreditinstitutter.

SIFI står for 'systemically important financial institution' - altså et systemisk vigtigt finansielt institut.