Shareholder value

Shareholder value er en ledelsesfilosofi, der fokuserer på at skabe værdi for aktionærerne gennem ledelsens strategiske beslutninger i bred forstand, herunder opkøb og frasalg af aktiviteter.Læs mere


Tilbage til leksikon