Sharpe ratio

Et mål for det risikojusterede afkast. Tallet angiver merafkastet i forhold til den risikofrie rente, alt målt per risikoenhed. Risikoen måles ved standardafvigelsen på afkastet. Et positivt tal angiver et opnået merafkast i forhold til risikoen, og jo større positivt tal, jo bedre har afdelingen klaret sig. Se også Treynor ratio.Læs mere


Tilbage til leksikon