Selvfinansieret vækstrate

Et selskabs selvfinansierede vækstrate er tilvæksten i egenkapital for en given periode sat i forhold til egenkapitalen primo perioden. Yderligere kapitaltilførsel fra aktionærerne tages ikke med i beregningen.