SDRO

Obligationer udstedt efter reglerne om særligt dækkede realkreditobligationer.