Risikoeksponering

Risikoeksponering er graden af risiko, investor udsætter sig for.