Risikojusteret afkast

Ved højere risiko kan man opnå et højere afkast. For at sammenligne afkast for to porteføljer er det nødvendigt at korrigere afkastene med den påtagne risiko. Det er der metoder til, og man beregner det risikojusterede afkast.