Revaluering

Revaluering er et lands opskrivning af dets valutakurs i forhold til udenlandsk valuta. Ved en revaluering opnås en begrænsning af inflationsraten, idet importpriserne sænkes. Revaluering betyder dog samtidig ofte en forringelse af konkurrenceevnen i udlandet, hvilket kan mindske eksporten. Se også devaluering.Læs mere


Tilbage til leksikon