Repoforretning

Repoforretning er en terminshandel, hvor sælger af et værdipapir (typisk en obligation) samtidig indgår en aftale om at genkøbe papirerne på et givet senere tidspunkt til en given kurs. Genkøbskursen er bestemt af pengemarkedsrenten.Læs mere


Tilbage til leksikon