Rentabilitet

Rentabilitet betyder grad af lønsomhed eller afkastningsevne - altså hvor vidt en investering eller et beskæftigelsesområde kan svare sig rent økonomisk. Rentabiliteten kan måles ved forskellige nøgletal.Læs mere


Tilbage til leksikon