Prioritet

I tinglysning af fast ejendom indføres lånene i tingbogen i rangorden. 1. prioriteten skal først opfyldes i tilfælde af tvangsauktion, derefter 2. prioritet osv.