Price/earnings to growth (PEG ratio)

Price/earnings to growth (PEG ratio) er et aktienøgletal, der samler P/E-kvote og vækst. Det beregnes som P/E-tal divideret med den skønnede vækst i EPS de næste fem år.


Eksempel:

P/E-kvote: 15

Vækst i EPS: 7%

PEG = 15/7 = 2,1

 

Jo lavere PEG, desto mere attraktiv er aktien, idet man betaler ”lidt” for væksten.Læs mere


Tilbage til leksikon