Portefølje

En portefølje er normalt investors værdipapirbeholdning. Bredt omfatter den fordelingen af opsparing på forskellige formueaktiver: Primært aktier, obligationer, kontanter og fast ejendom. Man kan også tale om en aktieportefølje eller en obligationsportefølje, hvor der tales om aktiebeholdningen henholdsvis obligationsbeholdningen.Læs mere


Tilbage til leksikon