Porteføljeforvalter

En porteføljeforvalter eller porteføljemanager er en professionel, der mod betaling styrer værdipapirinvesteringer/-beholdninger for investorer.