PAL-skat

Efter pensionsafkastbeskatningsloven (PAL) beskattes afkastet af pensionsmidler løbende (dvs. årligt), herunder kapitalpensioner, ratepensioner, livrenter. Skatten udgør p.t. 15,3 procent af årets afkast (2014). Afkastet beregnes på grundlag af urealiserede kursgevinster og udbetalte udbytter og renter. Tab kan fremføres til modregning i senere gevinster. Skatten beregnes og opkræves af pensionsinstituttet eller depotbanken.